Ne budi tuđi sluga, ako možeš biti svoj gospodar.


ne-budi-i-sluga-ako-moe-biti-svoj-gospodar
latinske poslovicenebudituđislugaakomožebitisvojgospodarne budibudi tuđituđi slugaako možešmožeš bitibiti svojsvoj gospodarne budi tuđibudi tuđi slugaako možeš bitimožeš biti svojbiti svoj gospodarne budi tuđi slugaako možeš biti svojmožeš biti svoj gospodarako možeš biti svoj gospodar

Navika je dobar sluga, ali loš gospodar.Navika je dobar sluga, ali loš gospodarAko si kamen budi ljubak, ako si biljka budi osjetljiv, ako si čovjek budi ljubav.Ne ceni novac ni manje ni više nego što vredi. On je dobar sluga, ali loš gospodar.Do pete godine dete je tvoj gospodar, do desete tvoj sluga, od desete do petnaeste tvoj saveznik, a zatim postaje tvoj prijatelj ili neprijatelj.Budi barem dobar, ako ne možeš biti pametan.