Ne budi tuđi sluga, ako možeš biti svoj gospodar. - Činija Citata

Ne budi tuđi sluga, ako možeš biti svoj gospodar.


ne-budi-i-sluga-ako-moe-biti-svoj-gospodar
latinske poslovicenebudituđislugaakomožebitisvojgospodarne budibudi tuđituđi slugaako možešmožeš bitibiti svojsvoj gospodarne budi tuđibudi tuđi slugaako možeš bitimožeš biti svojbiti svoj gospodarne budi tuđi slugaako možeš biti svojmožeš biti svoj gospodarako možeš biti svoj gospodar

Ne ceni novac ni manje ni više nego što vredi. On je dobar sluga, ali loš gospodar.Navika je dobar sluga, ali loš gospodar.Navika je dobar sluga, ali loš gospodarAko si kamen budi ljubak, ako si biljka budi osjetljiv, ako si čovjek budi ljubav.Ne možeš biti dovoljno dobar svima, ali ćeš uvek biti savršen onome ko te zaslužuje!Do pete godine dete je tvoj gospodar, do desete tvoj sluga, od desete do petnaeste tvoj saveznik, a zatim postaje tvoj prijatelj ili neprijatelj.