Ne brini ti, moj brajko, hoće li narod propasti ili neće, nego radi ono što si ti kadar! Pa ako svaki uradi onoliko koliko je kadar, neće narod nikad propasti. - Činija Citata

Ne brini ti, moj brajko, hoće li narod propasti ili neće, nego radi ono što si ti kadar! Pa ako svaki uradi onoliko koliko je kadar, neće narod nikad propasti.


ne-brini-ti-moj-brajko-hoe-li-narod-propasti-ili-nee-nego-radi-ono-to-ti-kadar-pa-ako-svaki-uradi-onoliko-koliko-kadar-nee-narod-nikad-propasti
vuk stefanović karadžićnebrinitimojbrajkohoćelinarodpropastiilinećenegoradionototikadarpaakosvakiuradionolikokolikokadarnećenikadpropastine brinibrini timoj brajkohoće lili narodnarod propastipropasti iliili nećenego radiradi onoono štošto sisi titi kadarpa akoako svakisvaki uradiuradi onolikoonoliko kolikokoliko jeje kadarneće narodnarod nikadnikad propastine brini tihoće li narodli narod propastinarod propasti ilipropasti ili nećenego radi onoradi ono štoono što sišto si tisi ti kadarpa ako svakiako svaki uradisvaki uradi onolikouradi onoliko kolikoonoliko koliko jekoliko je kadarneće narod nikadnarod nikad propasti

Ne treba ti niko da ti kaže ko si ti ili šta si ti. Ti si ono što jesi!S tugom jednostavno treba umeti. Tuga je kao starica koja prodaje karanfile po kafanama, uporno se moraš praviti da je ne primećuješ, pa će se kad-tad okrenuti i otići, iako ti se u prvi mah čini da će zauvek cvileti kraj stola. I pazi, pokloniš li joj samo mrvicu pažnje neće se smiriti dok ti ne uvali čitavu korpu i onda si gotov. Jer Tuga nikad ne zaboravlja lica galantnih mušterija. I nikad te više neće zaobići.Kao što veroispovest ne stvara čoveka, nego čovek veroispovest, tako ni ustav ne stvara narod, nego narod ustav.Ne može se voleti ono što se ne poznaje. Bilo da je reč o čoveku ili o narodu. Budite sigurni da svi oni koji svoj narod prestaju da razumeju i gube vezu sa njim, odmah i u istoj meri gube i veru očeva, postaju ili ateisti ili ravnodušni ljudi.Tvojih suza je vredan samo onaj koji ti ih nikad neće izazvati.Možda je prerano ili prekasno, svejedno, ali moram da ti kažemisto ono što si ti meni rekla: volim te. I ne moraš mi verovati,jer možda je to ludost, plod moje fantazije.