Ne branimo se od tuđeg zla, zlom u sebi.


ne-branimo-se-od-eg-zla-zlom-u-sebi
patrijarh pavlenebranimoseodtuđegzlazlomsebine branimobranimo sese odod tuđegtuđeg zlazlom uu sebine branimo sebranimo se odse od tuđegod tuđeg zlazlom u sebine branimo se odbranimo se od tuđegse od tuđeg zlane branimo se od tuđegbranimo se od tuđeg zla

Ovisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koji je sam sebi prouzrokovao.Lošem društvu potrebne su godine da te otruju zlom, a zla pjesma to uradi nakon prvog slušanja.Zavisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koje je sam prouzrokovao.Knjiga je u cijelosti put od zla k dobrome, od krivice k pravdi, od pogrešnoga k istinitome, od noći ka danu.Ne boj se smrti, nego zla života.Svi smo mi najogorčeniji onda kada branimo nevrednost u nama.