Ne bježi od istine ma koliko tužna bila, da te ne bi druga laž prevarila.


ne-bjei-od-istine-koliko-na-bila-da-te-ne-bi-druga-prevarila
poslovice korisnikanebježiodistinekolikotužnabiladatenebidrugalažprevarilane bježibježi odod istineistine mama kolikokoliko tužnatužna bilada tete nene bibi drugadruga lažlaž prevarilane bježi odbježi od istineod istine maistine ma kolikoma koliko tužnakoliko tužna bilada te nete ne bine bi drugabi druga laždruga laž prevarilane bježi od istinebježi od istine maod istine ma kolikoistine ma koliko tužnama koliko tužna bilada te ne bite ne bi drugane bi druga lažbi druga laž prevarilane bježi od istine mabježi od istine ma kolikood istine ma koliko tužnaistine ma koliko tužna bilada te ne bi drugate ne bi druga lažne bi druga laž prevarila

Dovoljna je samo jedna laž da bi sve istine postale sumnjive…Nemoj nikada misliti da rat, ma koliko potreban bio, ma koliko opravdan bio, nije zločin.Jedna sitnica, ma koliko bezazlena bila, može uništiti sve.Da bi se s vremena na vreme videlo univerzalno i svevremensko lice istine, čovek mora biti spreman da i najsitinije od svih živih bića voli koliko i samoga sebe.Pola istine je često jedna velika laž.Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne.