Našu sujetu je najteže povrediti upravo onda kad je povređen naš ponos.


nau-sujetu-najtee-povrediti-upravo-onda-kad-povre-na-ponos
fridrih ničenausujetunajtežepovreditiupravoondakadpovređennaponosnašu sujetusujetu jeje najteženajteže povreditipovrediti upravoupravo ondaonda kadkad jeje povređenpovređen našnaš ponosnašu sujetu jesujetu je najtežeje najteže povreditinajteže povrediti upravopovrediti upravo ondaupravo onda kadonda kad jekad je povređenje povređen našpovređen naš ponosnašu sujetu je najtežesujetu je najteže povreditije najteže povrediti upravonajteže povrediti upravo ondapovrediti upravo onda kadupravo onda kad jeonda kad je povređenkad je povređen našje povređen naš ponosnašu sujetu je najteže povreditisujetu je najteže povrediti upravoje najteže povrediti upravo ondanajteže povrediti upravo onda kadpovrediti upravo onda kad jeupravo onda kad je povređenonda kad je povređen naškad je povređen naš ponos

Naučila sam da je čekanje najteže od svega, i hocu da se naviknem da si sa mnom, čak i onda kad nisi pored mene..Ako je postojalo vreme kad je bilo ništa, onda je moralo postojati i vreme kad nije bilo ni toga ništa. To ništa je, dakle, nekad nastalo. Može li se onda reći da li ono pripada biću ili nebiću? Čak ni za reči koje sam upravo izgovorio ne mogu reći da li nešto znače ili ne znače ništa.Onaj osećaj kad ti je neko potreban ali je ponos jači!Naš novi čovek, naši novi putevi, naše nove ideje, naš novi kaput, naš novi cilj, naša nova prošlost, naš novi život, naši novi zakoni, naša nova budućnost, naši novi odnosi, naš novi izlaz, naša nova sredina. Sve je oko mene novo a mene hvata naš stari strah.Narod vam je “ponosan”, ali ne i ohol. Taj “ponos” nije mana, već vrlina. Ona je nužna svakom zaista dobrom čoveku, jer mu omogućava da ne podlegne zlim uticajima ili iskušenjima. Taj “ponos” je jednostavno poštovanje sopstvene ličnosti.Mnogo bolje se snalazim kad mi oduzmu reč, nego kad mi je daju, baš kao i čitav naš narod koji je najveća svoja dela stvorio u najtežim vremenima.