Nasilje je najzanimljivija stvar za gledanje.


nasilje-najzanimljivija-stvar-za-gledanje
kventin tarantinonasiljenajzanimljivijastvarzagledanjenasilje jeje najzanimljivijanajzanimljivija stvarstvar zaza gledanjenasilje je najzanimljivijaje najzanimljivija stvarnajzanimljivija stvar zastvar za gledanjenasilje je najzanimljivija stvarje najzanimljivija stvar zanajzanimljivija stvar za gledanjenasilje je najzanimljivija stvar zaje najzanimljivija stvar za gledanje

Što je potrebno da postignemo gledanje Boga? Čistoća i smrt.Kada žena uzme stvar u svoje ruke to više nije mala stvar :-DLečenje je stvar vremena, a u nekim slučajevima stvar prilike.Volja je stvar jakih, želja stvar slabih.Čitav je život kao gledanje filma. Samo što uvek stižeš deset minuta kasnije i niko neće da ti objasni o čemu se radi već moraš sam da zaključuješ na osnovu tragova.Skoncentrišem se na jednu i jedinu stvar- a ta stvar je da osvojim što više prvenstava što mogu.