Narodno oduševljenje, to je kad gomila viče, a ne zna zašto viče.


narodno-oduevljenje-to-kad-gomila-vie-a-ne-zna-zato-vie
branislav nušićnarodnooduevljenjetokadgomilavičeneznazatovičenarodno oduševljenjeje kadkad gomilagomila vičene znazna zaštozašto vičeje kad gomilakad gomila vičea ne znane zna zaštozna zašto vičeje kad gomila vičea ne zna zaštone zna zašto vičea ne zna zašto viče

Zna se ko namešta antenu a ko viče ‘ne valja’ xDNiko ne voli onoga koji uvijek viče ‘daj mi’.Teorija je kad se sve zna, a nište ne funkcioniše. Praksa je kad sve funkcioniše, a niko ne zna zašto.Kad gnjev bukti u srcu treba paziti da jezik ne viče uzalud.Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!Velika je nesreća kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može.