Najvrednije stvari koje znam nisam naučio u školi.


najvrednije-stvari-koje-znam-nisam-nauio-u-koli
vil smitnajvrednijestvarikojeznamnisamnaučiokolinajvrednije stvaristvari kojekoje znamznam nisamnisam naučionaučio uu školinajvrednije stvari kojestvari koje znamkoje znam nisamznam nisam naučionisam naučio unaučio u školinajvrednije stvari koje znamstvari koje znam nisamkoje znam nisam naučioznam nisam naučio unisam naučio u školinajvrednije stvari koje znam nisamstvari koje znam nisam naučiokoje znam nisam naučio uznam nisam naučio u školi

Prijateljstvo nije nešto što učiš u školi. Međutim, ukoliko nisi naučio šta prijateljstvo znači, onda stvarno nisi ništa naučio.Nikad ne znam u kom ću smeru krenuti. Dozvoljavam da me emocije “povuku” za sobom i da me prosto “uguraju” u neke stvari o kojima ranije nisam razmišljao.Kada bi se čovek manje brinuo za stvari koje su mu daleko, zacelo bi više mislio na stvari koje su mu blizu.Znam da postoje stvari koje nikad neće biti niti su bile zabavne. Takođe znam da ismevanje može biti štit, ali nikako oružje.Velika mudrost koju me je deda naučio je da žene koje više vrište po noći, manje galame po danu…Kada sam zaista počeo voleti sebe, prestao sam samom sebi krasti svoje vreme, i prestao sam praviti grandiozne projekte za budućnost. Danas radim samo ono što mi donosi radost i sreću. Radim stvari koje volim raditi i koje vesele moje srce i činim to na svoj vlastiti način i u svom vlastitom ritmu. Danas znam da se to zove jednostavnost.