Najviše zakona ima u najpokvarenijoj državi.


najvie-zakona-ima-u-najpokvarenijoj-dravi
tacitnajviezakonaimanajpokvarenijojdržavinajviše zakonazakona imaima uu najpokvarenijojnajpokvarenijoj državinajviše zakona imazakona ima uima u najpokvarenijoju najpokvarenijoj državinajviše zakona ima uzakona ima u najpokvarenijojima u najpokvarenijoj državinajviše zakona ima u najpokvarenijojzakona ima u najpokvarenijoj državi

Najviše ima praznine u stvarima.Samo umno biće ima sposobnost da deluje prema predodžbi zakona tj. prema načelima ili volji.Najviše se laže u ljubavi, lovu i u predizbornoj kampanji.Što je u državi bolja muzika, bolja će biti i država.Najviše se laže u ljubavi, lovu i predizbornoj kampanji.Ništa ne donosi veću štetu državi od prepredenog čoveka koji se predstavi mudrim.