Najviše zakona ima u najpokvarenijoj državi.


najvie-zakona-ima-u-najpokvarenijoj-dravi
tacitnajviezakonaimanajpokvarenijojdržavinajviše zakonazakona imaima uu najpokvarenijojnajpokvarenijoj državinajviše zakona imazakona ima uima u najpokvarenijoju najpokvarenijoj državinajviše zakona ima uzakona ima u najpokvarenijojima u najpokvarenijoj državinajviše zakona ima u najpokvarenijojzakona ima u najpokvarenijoj državi

Najviše ima praznine u stvarima.Samo umno biće ima sposobnost da deluje prema predodžbi zakona tj. prema načelima ili volji.Ništa ne donosi veću štetu državi od prepredenog čoveka koji se predstavi mudrim.Nemojmo se držati zakona kao pijan plota!Što je u državi bolja muzika, bolja će biti i država.Najviše se laže u ljubavi, lovu i u predizbornoj kampanji.