Najviše se laže u ljubavi, lovu i u predizbornoj kampanji.


najvie-se-e-u-ljubavi-lovu-i-u-predizbornoj-kampanji
vinston Čerčilnajvieselaželjubavilovupredizbornojkampanjinajviše sese laželaže uu ljubavilovu iu predizbornojpredizbornoj kampanjinajviše se lažese laže ulaže u ljubavilovu i ui u predizbornoju predizbornoj kampanjinajviše se laže use laže u ljubavilovu i u predizbornoji u predizbornoj kampanjinajviše se laže u ljubavilovu i u predizbornoj kampanji

Najviše se laže u ljubavi, lovu i predizbornoj kampanji.Ako šutiš – šuti iz ljubavi; ako govoriš – govori iz ljubavi; ako opominješ – opominji iz ljubavi; ako opraštaš – opraštaj iz ljubavi.Najviše ima praznine u stvarima.Koki bio rođendan i ostale koke organizuju žurku. I sad jedna od njih skuplja lovu da joj kupe poklon. Jedna pita po koliko dajemo? A ova će: & ...Najviše zakona ima u najpokvarenijoj državi.Najviše će imati onaj ko bude najmanje željeo.