Najviše se laže u ljubavi, lovu i u predizbornoj kampanji.


najvie-se-e-u-ljubavi-lovu-i-u-predizbornoj-kampanji
vinston Čerčilnajvieselaželjubavilovupredizbornojkampanjinajviše sese laželaže uu ljubavilovu iu predizbornojpredizbornoj kampanjinajviše se lažese laže ulaže u ljubavilovu i ui u predizbornoju predizbornoj kampanjinajviše se laže use laže u ljubavilovu i u predizbornoji u predizbornoj kampanjinajviše se laže u ljubavilovu i u predizbornoj kampanji

Najviše se laže u ljubavi, lovu i predizbornoj kampanji.Ponekad ćete jasnije prodreti u čoveka koji laže nego u onoga koji kaže istinu. Istina, kao i svetlost, zaslepljuje. Laž je naprotiv, poput lepog sumraka u kojem se ističe svaki predmet.Politika je veština da se laže u pravi čas.Najviše ima praznine u stvarima.Najviše zakona ima u najpokvarenijoj državi.Samo se u ljubavi i u smrti ljudi mogu izjednačiti, i da posljednji stigne prvog.