Najviše će imati onaj ko bude najmanje željeo.


najvie-e-imati-onaj-ko-bude-najmanje-eljeo
latinske poslovicenajviećeimationajkobudenajmanježeljeonajviše ćeće imatiimati onajonaj koko budebude najmanjenajmanje željeonajviše će imatiće imati onajimati onaj koonaj ko budeko bude najmanjebude najmanje željeonajviše će imati onajće imati onaj koimati onaj ko budeonaj ko bude najmanjeko bude najmanje željeonajviše će imati onaj koće imati onaj ko budeimati onaj ko bude najmanjeonaj ko bude najmanje željeo

Nije srećan onaj ko ima sve a hoće više, vec je srećan onaj ko ima malo a dosta mu. Ogledni se na njega pa ćeš na drugom svijetu imati sve što poželiš.Najviše volim onaj zagrljaj kad te zamalo smrvim.Kakvu je ko decu sebi vaspitao, takvu će i imati.Najviše treba tražiti ono što će valjati uvijek zadržati.Najsrećniji je onaj o kome svet najmanje govori, dobro ili loše.Pri piću ko najmanje zna, najviše govori.