Najveca ljubav,kad sebe voli mene i kad mene voli sebe ;-) :-D


najveca-ljubavkad-sebe-voli-mene-i-kad-mene-voli-sebe-d
najvecaljubavkadsebevolimenekadsebe volivoli menemene ii kadkad menemene volivoli sebesebe voli menevoli mene imene i kadi kad menekad mene volimene voli sebesebe voli mene ivoli mene i kadmene i kad menei kad mene volikad mene voli sebesebe voli mene i kadvoli mene i kad menemene i kad mene volii kad mene voli sebe

Ko voli mene, mora da voli i moj stomak! :33 :PNe kradi mi sebe od mene, budalo glupa. Postaćeš međuvreme i ostaćeš zauvek sa mnom bez mene.Pa sve kad trne i sve kad svene, kad tmurno izgleda svet oko mene, u meni živi sto vatrometa nekakvog šarenijeg i lepšeg sveta.Kada sam zaista počeo voleti sebe oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od hrane, ljudi, stvari, situacija i svega ostalog što me je vuklo ka dnu a dalje od mene samoga. U početku sam to zvao Volite se kad niste zajedno. To je prava ljubav. Ko ume da voli samo kad je zajedno, taj ne pravi pitanje s kim je.Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen; i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu.