Najveća je sreća – ne roditi se.


najvea-srea-ne-roditi-se
sokratnajvećasrećaneroditisenajveća jeje srećasreća –– nene roditiroditi senajveća je srećaje sreća –sreća – ne– ne roditine roditi senajveća je sreća –je sreća – nesreća – ne roditi– ne roditi senajveća je sreća – neje sreća – ne roditisreća – ne roditi se

Najveća sreća je poznavati izvor nesreće.Najveća sreća koju nam može dati ljubav je prvi stisak ruke žene koju volimo.Najveća sreća ne zavisi od životnih okolnosti u koje nas je slučaj postavio, već je uvek rezultat dobre savesti, dobrog zdravlja, zanimanja i slobode da težimo dobrim stvarima. Mudro je učenje koje nas upućuje da probamo sve stvari, ali da se čvrsto držimo onoga što je dobro.Čovek ne može birati vreme u kojem će se roditi i živeti. Od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kojem narodu i od kojih roditelja.Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi i živeti; od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kom narodu i od kojih roditelja.Najveća sreća u životu je uverenost da smo voljeni – voljeni zbog toga kakvi jesmo ili još više, usprkos tome kakvi jesmo.