Najtiše reči donose buru. Misli koje dolaze nečujnog koraka, upravljaju svetom.


najtie-rei-donose-buru-misli-koje-dolaze-neujnog-koraka-upravljaju-svetom
fridrih ničenajtierečidonoseburumislikojedolazenečujnogkorakaupravljajusvetomnajtiše rečireči donosedonose burumisli kojekoje dolazedolaze nečujnognečujnog korakaupravljaju svetomnajtiše reči donosereči donose burumisli koje dolazekoje dolaze nečujnogdolaze nečujnog korakanajtiše reči donose burumisli koje dolaze nečujnogkoje dolaze nečujnog korakamisli koje dolaze nečujnog koraka

Najtiše riječi donose buru. Misli koje dolaze nečujnog koraka upravljaju svijetom.Nema nijednog trenutka vremena, niti ijednog koraka prostranstva, koje ne daje lekciju čoveku.Prvo što čeka neku naciju koja nema dobro vođstvo je inflacija valute, a druga stvar je rat. Oboje donose privremeni prosperitet; oboje donose stalno uništenje. Isto tako te stvari predstavljaju utočište za političke i ekonomske oportuniste.Ćutanje je bolje od reči koje ne nose značenje.Bojim se tih velikih reči koje su nas načinile tako nesretnima.Navedi mi deset reči na španskom jeziku koje su za tebe najlepše i reći ću ti ko si.