Najstrašnije siromaštvo je usamljenost i osećaj da nisi voljen.


najstranije-siromatvo-usamljenost-i-oseaj-da-nisi-voljen
majka terezanajstranijesiromatvousamljenostosećajdanisivoljennajstrašnije siromaštvosiromaštvo jeje usamljenostusamljenost ii osećajosećaj dada nisinisi voljennajstrašnije siromaštvo jesiromaštvo je usamljenostje usamljenost iusamljenost i osećaji osećaj daosećaj da nisida nisi voljennajstrašnije siromaštvo je usamljenostsiromaštvo je usamljenost ije usamljenost i osećajusamljenost i osećaj dai osećaj da nisiosećaj da nisi voljennajstrašnije siromaštvo je usamljenost isiromaštvo je usamljenost i osećajje usamljenost i osećaj dausamljenost i osećaj da nisii osećaj da nisi voljen

Usamljenost i osećaj da nisi poželjan je najgore siromaštvo.Samo zato što te neko ne voli onako kako bi ti želeo ne znači da nisi voljen celim njegovim bićem.Onaj osećaj kad znaš da nikad u životu nisi probao ni cigarete ni alkohol, i da si dete za primer. :DZima sa sobom donosi tišinu i usamljenost u naš zavičaj, zato prije zime pronađi dobra prijatelja.Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-Kad izgubim osećaj za motivaciju i osećaj da se dokazujem kao košarkaš, onda ću znati da je došlo vreme da se povučem iz košarke.