Najstrašnije siromaštvo je usamljenost i osećaj da nisi voljen.


najstranije-siromatvo-usamljenost-i-oseaj-da-nisi-voljen
majka terezanajstranijesiromatvousamljenostosećajdanisivoljennajstrašnije siromaštvosiromaštvo jeje usamljenostusamljenost ii osećajosećaj dada nisinisi voljennajstrašnije siromaštvo jesiromaštvo je usamljenostje usamljenost iusamljenost i osećaji osećaj daosećaj da nisida nisi voljennajstrašnije siromaštvo je usamljenostsiromaštvo je usamljenost ije usamljenost i osećajusamljenost i osećaj dai osećaj da nisiosećaj da nisi voljennajstrašnije siromaštvo je usamljenost isiromaštvo je usamljenost i osećajje usamljenost i osećaj dausamljenost i osećaj da nisii osećaj da nisi voljen

Usamljenost i osećaj da nisi poželjan je najgore siromaštvo.Onaj osećaj kad znaš da nikad u životu nisi probao ni cigarete ni alkohol, i da si dete za primer. :DSamo zato što te neko ne voli onako kako bi ti želeo ne znači da nisi voljen celim njegovim bićem.Kad izgubim osećaj za motivaciju i osećaj da se dokazujem kao košarkaš, onda ću znati da je došlo vreme da se povučem iz košarke.Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-Zima sa sobom donosi tišinu i usamljenost u naš zavičaj, zato prije zime pronađi dobra prijatelja.