Najljepši je užitak i najveća radost života osjećati da si ljudima potreban i drag. - Činija Citata

Najljepši je užitak i najveća radost života osjećati da si ljudima potreban i drag.


najljepi-uitak-i-najvea-radost-ivota-osjeati-da-ljudima-potreban-i-drag
maksim gorkinajljepiužitaknajvećaradostživotaosjećatidaljudimapotrebandragnajljepši jeje užitakužitak ii najvećanajveća radostradost životaživota osjećatiosjećati dada sisi ljudimaljudima potrebanpotreban ii dragnajljepši je užitakje užitak iužitak i najvećai najveća radostnajveća radost životaradost života osjećatiživota osjećati daosjećati da sida si ljudimasi ljudima potrebanljudima potreban ipotreban i dragnajljepši je užitak ije užitak i najvećaužitak i najveća radosti najveća radost životanajveća radost života osjećatiradost života osjećati daživota osjećati da siosjećati da si ljudimada si ljudima potrebansi ljudima potreban iljudima potreban i dragnajljepši je užitak i najvećaje užitak i najveća radostužitak i najveća radost životai najveća radost života osjećatinajveća radost života osjećati daradost života osjećati da siživota osjećati da si ljudimaosjećati da si ljudima potrebanda si ljudima potreban isi ljudima potreban i drag

Drugi ljudi žive bez tebe i bez tebe provedu život. Zar misliš da si nekome potreban? Nisi ti ni hljeb ni štap i nikom nisi potreban.Čovjek ne zna živjeti; ne misli, ne razmišlja, ne računa ako ne osjeća; ne može neprekidno osjećati ako ne zamišlja; a ne može ni osjećati ni zamišljati bez strasti, iluzija i zabluda.Vjera u radost gotovo je ista kao i sama radost.Žena je, ipak i neosporno, najveća iluzija čovekova. Ne postoji ni jedna sreća koja je u stanju da domaši radost ljubavi. Sve drugo može biti slava, uspeh i satisfakcija, ali je žena jedino pijanstvo srca. Ni sve tamne strane ženina karaktera kao da ne postoje nego zato da bude osvetljen samo jedan njen deo, onaj u kojem ona najviše zrači i koji je uvek božanstven.Stara tuga, usled velike tajne života ljudskog, potpuno prelazi u tihu i umilnu radost.Svim je ljudima, pre ili kasnije, Bog potreban.