Najgora stvar moćnicima jeste što se ne mogu pouzdati u prijatelje.


najgora-stvar-monicima-jeste-to-se-ne-mogu-pouzdati-u-prijatelje
eshilnajgorastvarmoćnicimajestetosenemogupouzdatiprijateljenajgora stvarstvar moćnicimamoćnicima jestejeste štošto sese nene mogumogu pouzdatipouzdati uu prijateljenajgora stvar moćnicimastvar moćnicima jestemoćnicima jeste štojeste što sešto se nese ne mogune mogu pouzdatimogu pouzdati upouzdati u prijateljenajgora stvar moćnicima jestestvar moćnicima jeste štomoćnicima jeste što sejeste što se nešto se ne moguse ne mogu pouzdatine mogu pouzdati umogu pouzdati u prijateljenajgora stvar moćnicima jeste štostvar moćnicima jeste što semoćnicima jeste što se nejeste što se ne mogušto se ne mogu pouzdatise ne mogu pouzdati une mogu pouzdati u prijatelje

Najgora stvar u situaciji kada ste poznati jeste da su ljudi uvek fini sa vama. Dok pričate sa nekim svi se slažu sa vama, makar rekli i nešto potpuno ludo. Potrebni su vam ljudi koji će vam govoriti ono što ne želite da čujete.Skoncentrišem se na jednu i jedinu stvar- a ta stvar je da osvojim što više prvenstava što mogu.Najgora bol koju čovek može pretrpeti jeste imati uvid u mnogo i moć ni nad čime.Rađanje je patnja, bolest je patnja, starost je patnja, biti vezan za ono što se ne voli jeste patnja, rastanak od onog što se voli jeste patnja, ne dobiti ono što se želi jeste patnja.Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi.Tužna je stvar nemati prijatelje, ali je još tužnija stvar nemati neprijatelje.