Najgora je ona oholost koja se uznosi lažnom skromnošću.


najgora-ona-oholost-koja-se-uznosi-nom-skromnou
ciceronnajgoraonaoholostkojaseuznosilažnomskromnoćunajgora jeje onaona oholostoholost kojakoja sese uznosiuznosi lažnomlažnom skromnošćunajgora je onaje ona oholostona oholost kojaoholost koja sekoja se uznosise uznosi lažnomuznosi lažnom skromnošćunajgora je ona oholostje ona oholost kojaona oholost koja seoholost koja se uznosikoja se uznosi lažnomse uznosi lažnom skromnošćunajgora je ona oholost kojaje ona oholost koja seona oholost koja se uznosioholost koja se uznosi lažnomkoja se uznosi lažnom skromnošću

Moć je slatka, ona je kao droga, ona je želja koja se povećava navikom.ona,ona je ta koja drzi moj svet da ne padne…#V♥Laskanje je zavođenje lažnom pohvalom.A kad predjemo tu granicu, naći cemo se na čvrstom tlu tačno određenog odnosa i obaveza kojih se bojim. Samo ona i ja, u uskom kavezu moguće ali nedovoljne nježnosti, omeđeni sobom i osjećanjima koja bi se mogla zaviti, ili koja bismo pokazivali da ne bude sasvim mučno. Samo ona i ja, bez svjetla, bez neomeđenih širina, koje nas draže kao mogućnost.Knjiga koja želi da traje je ona koja se može čitati na različite načine. U svakom slučaju treba da omogući različito, promijenjljivo čitanje. Svaka generacija čita velika djela na drugačiji način.Ona koja je bogata duhom, nema novaca; ona koja ima novaca siromašna je duhom. Zbog toga sam ostao neženja.