Najbolji način da ustanoviš da li možeš nekome verovati je da mu sam prvi poveruješ.


najbolji-nain-da-ustanovi-da-li-moe-nekome-verovati-da-mu-sam-prvi-poveruje
ernest hemingvejnajboljinačindaustanovilimoženekomeverovatimusamprvipoverujenajbolji načinnačin dada ustanovišustanoviš dada lili možešmožeš nekomenekome verovativerovati jeje dada mumu samsam prviprvi poveruješnajbolji način danačin da ustanovišda ustanoviš daustanoviš da lida li možešli možeš nekomemožeš nekome verovatinekome verovati jeverovati je daje da muda mu sammu sam prvisam prvi poveruješnajbolji način da ustanovišnačin da ustanoviš dada ustanoviš da liustanoviš da li možešda li možeš nekomeli možeš nekome verovatimožeš nekome verovati jenekome verovati je daverovati je da muje da mu samda mu sam prvimu sam prvi poveruješnajbolji način da ustanoviš danačin da ustanoviš da lida ustanoviš da li možešustanoviš da li možeš nekomeda li možeš nekome verovatili možeš nekome verovati jemožeš nekome verovati je danekome verovati je da muverovati je da mu samje da mu sam prvida mu sam prvi poveruješ

Najbolji način da neprijatelju pokažete zube jest da mu se nasmiješite.Najbolji način da se svaki dan započne dobro, jeste, da pri buđenju mislite ne biste li tog dana barem jednog čovjeka mogli obradovati.Najbolji način da se osvetiš neprijatelju je da ne budeš poput njega.Najbolji način da se čovek oseti živ je – voleti. Čovek je rođen da voli i da stvara. ~ Marlon BrandoNajbolji način da uspete u životu je da postupate prema savetima koje dajete drugima.Najbolji način da imaš prijatelja jeste da budeš prijatelj.