Najbolji način da se svaki dan započne dobro, jeste, da pri buđenju mislite ne biste li tog dana barem jednog čovjeka mogli obradovati.


najbolji-nain-da-se-svaki-dan-zapone-dobro-jeste-da-pri-buenju-mislite-ne-biste-li-tog-dana-barem-jednog-ovjeka-mogli-obradovati
fridrih ničenajboljinačindasesvakidanzapočnedobrojestepribuđenjumislitenebistelitogdanabaremjednogčovjekamogliobradovatinajbolji načinnačin dada sese svakisvaki dandan započnezapočne dobroda pripri buđenjubuđenju mislitemislite nene bistebiste lili togtog danadana barembarem jednogjednog čovjekačovjeka moglimogli obradovatinajbolji način danačin da seda se svakise svaki dansvaki dan započnedan započne dobroda pri buđenjupri buđenju mislitebuđenju mislite nemislite ne bistene biste libiste li togli tog danatog dana baremdana barem jednogbarem jednog čovjekajednog čovjeka mogličovjeka mogli obradovatinajbolji način da senačin da se svakida se svaki danse svaki dan započnesvaki dan započne dobroda pri buđenju mislitepri buđenju mislite nebuđenju mislite ne bistemislite ne biste line biste li togbiste li tog danali tog dana baremtog dana barem jednogdana barem jednog čovjekabarem jednog čovjeka moglijednog čovjeka mogli obradovatinajbolji način da se svakinačin da se svaki danda se svaki dan započnese svaki dan započne dobroda pri buđenju mislite nepri buđenju mislite ne bistebuđenju mislite ne biste limislite ne biste li togne biste li tog danabiste li tog dana baremli tog dana barem jednogtog dana barem jednog čovjekadana barem jednog čovjeka moglibarem jednog čovjeka mogli obradovati

Najbolji način da se ljudi kontrolišu, jeste da ih se uplaši.Ja smatram svoj dan izgubljenim ako mi se barem jedna žena toga dana ne osmehne.Najbolji način da imaš prijatelja jeste da budeš prijatelj.Najbolji način da povratite svoj novac jeste da ga uložite u alkohol! :DNajbolji način da ustanoviš da li možeš nekome verovati je da mu sam prvi poveruješ.Naučite da živite svaki dan punim životom, na human i srećan način. Istinski human stav se sastoji u tome da naučite da plivate, a ne da se udavite zajedno sa vama bliskom osobom.