Najbolji način da se čovek oseti živ je – voleti. Čovek je rođen da voli i da stvara. ~ Marlon Brando


najbolji-nain-da-se-ovek-oseti-iv-voleti-ovek-ro-da-voli-i-da-stvara-marlon-brando
najboljinačindasečovekosetiživvoletiČovekrođenvolistvara~marlonbrandonajbolji načinnačin dada sese čovekčovek osetioseti živživ je– voletiČovek jeje rođenrođen dada volivoli ii dada stvara~ marlonmarlon brandonajbolji način danačin da seda se čovekse čovek osetičovek oseti živoseti živ ježiv je –je – voletiČovek je rođenje rođen darođen da volida voli ivoli i dai da stvara~ marlon brandonajbolji način da senačin da se čovekda se čovek osetise čovek oseti živčovek oseti živ jeoseti živ je –živ je – voletiČovek je rođen daje rođen da volirođen da voli ida voli i davoli i da stvaranajbolji način da se čoveknačin da se čovek osetida se čovek oseti živse čovek oseti živ ječovek oseti živ je –oseti živ je – voletiČovek je rođen da volije rođen da voli irođen da voli i dada voli i da stvara

Čovek koji ne voli nije sposoban da oseti veličinu tuđe ljubavi, ni snagu ljubomore, ni opasnost koja se u njoj krije.Čovek se voli zato što se čovek voli. Za ljubav ne trebaju razlozi.Teško je voleti, još teže ne voleti, a najteže je naći voljenog koji te voli.Teško je voleti još teže ne voleti a najteže naći voljenog koji te voli.Čovek nije rođen da tegli lance nego da širi krila.Čovek je rođen za zadovoljstvo: on ga osjeća i za njega mu nisu potrebni drugi dokazi.