Najbolji način da se čovek oseti živ je – voleti. Čovek je rođen da voli i da stvara. ~ Marlon Brando


najbolji-nain-da-se-ovek-oseti-iv-voleti-ovek-ro-da-voli-i-da-stvara-marlon-brando
najboljinačindasečovekosetiživvoletiČovekrođenvolistvara~marlonbrandonajbolji načinnačin dada sese čovekčovek osetioseti živživ je– voletiČovek jeje rođenrođen dada volivoli ii dada stvara~ marlonmarlon brandonajbolji način danačin da seda se čovekse čovek osetičovek oseti živoseti živ ježiv je –je – voletiČovek je rođenje rođen darođen da volida voli ivoli i dai da stvara~ marlon brandonajbolji način da senačin da se čovekda se čovek osetise čovek oseti živčovek oseti živ jeoseti živ je –živ je – voletiČovek je rođen daje rođen da volirođen da voli ida voli i davoli i da stvaranajbolji način da se čoveknačin da se čovek osetida se čovek oseti živse čovek oseti živ ječovek oseti živ je –oseti živ je – voletiČovek je rođen da volije rođen da voli irođen da voli i dada voli i da stvara

Čovek koji ne voli nije sposoban da oseti veličinu tuđe ljubavi, ni snagu ljubomore, ni opasnost koja se u njoj krije.Čovek je rođen da radi, trpi i da se bori. Ko tako ne čini, mora propasti!Otvaraš svoje srce iako znaš da jednog dana može biti slomljeno i u otvaranju srca doživljavaš ljubav i zadovoljstvo koje nikad nisi mislio da je moguće. Uviđaš da je ranjivost jedini način da svom srcu omogućiš da oseti pravi pritisak koji je toliko stvaran da te plaši.Najbolji način da se osvetiš neprijatelju je da ne budeš poput njega.Svaki nagon koji nastojimo da prigušimo neprestano kljuca u mislima i truje nas. Telo greši jednom i onda je s gresima završeno, jer je rad način pročišćenja. Jedini način da se čovek otarasi iskušenja jeste da mu popusti.Najbolji način da ustanoviš da li možeš nekome verovati je da mu sam prvi poveruješ.