Najbolje vrijeme za sadnju drveća je bilo prije 20 godina. Drugo najbolje vrijeme je sada. - Činija Citata

Najbolje vrijeme za sadnju drveća je bilo prije 20 godina. Drugo najbolje vrijeme je sada.


najbolje-vrijeme-za-sadnju-drvea-bilo-prije-20-godina-drugo-najbolje-vrijeme-sada
kineske poslovicenajboljevrijemezasadnjudrvećabiloprije20godinadrugonajboljesadanajbolje vrijemevrijeme zaza sadnjusadnju drvećadrveća jeje bilobilo prijeprije 2020 godinadrugo najboljenajbolje vrijemevrijeme jeje sadanajbolje vrijeme zavrijeme za sadnjuza sadnju drvećasadnju drveća jedrveća je biloje bilo prijebilo prije 20prije 20 godinadrugo najbolje vrijemenajbolje vrijeme jevrijeme je sadanajbolje vrijeme za sadnjuvrijeme za sadnju drvećaza sadnju drveća jesadnju drveća je bilodrveća je bilo prijeje bilo prije 20bilo prije 20 godinadrugo najbolje vrijeme jenajbolje vrijeme je sadanajbolje vrijeme za sadnju drvećavrijeme za sadnju drveća jeza sadnju drveća je bilosadnju drveća je bilo prijedrveća je bilo prije 20je bilo prije 20 godinadrugo najbolje vrijeme je sada

Najbolje vreme za sadnju drveća je bilo pre 20 godina. Drugo najbolje vreme je sada.Uzmi vrijeme potrebno da razmisliš, ali kada dođe vrijeme za djelovanje, prestani razmišljati i kreni.U danasnje vrijeme,vrijeme je novac a novaca se nema.Učini nešto da ubiješ vrijeme ili će vrijeme ubiti tebe.Najstarije riječi - Nije se udala, udali su je. Nekoliko dana prije moga dolaska. Da sam manje spavao, da sam i noću putovao, da je bilo manje umora, da su bile manje ravnice i niža brda koja je trebalo pregaziti, došao bih na vrijeme, ona se ne bi udala, a ja možda ne bih otišao iz sela.