Najbolja osveta je masovni uspjeh.


najbolja-osveta-masovni-uspjeh
frank sinatranajboljaosvetamasovniuspjehnajbolja osvetaosveta jeje masovnimasovni uspjehnajbolja osveta jeosveta je masovnije masovni uspjehnajbolja osveta je masovniosveta je masovni uspjehnajbolja osveta je masovni uspjeh

Najbolja elokvencija je ona koja završava stvari.Najbolja je ona žena koja slušajući umije zapovijedati.Svaka osveta je nova nepravda.Ogroman uspeh je najbolja osveta.Smatram da je jedina moguća osveta zaboravljanje.Brak je jedina stvarno uspjela osveta Boga ljudima.