Najbolja osveta je masovni uspjeh.


najbolja-osveta-masovni-uspjeh
frank sinatranajboljaosvetamasovniuspjehnajbolja osvetaosveta jeje masovnimasovni uspjehnajbolja osveta jeosveta je masovnije masovni uspjehnajbolja osveta je masovniosveta je masovni uspjehnajbolja osveta je masovni uspjeh

Najbolja elokvencija je ona koja završava stvari.Najbolja je ona žena koja slušajući umije zapovijedati.Najbolja stvar na ovom svetu, koja može čoveku da se dogodi, jeste da se rodi srećan.Čovek koji čini dobra dela doživeće uspjeh.Ambicija i osveta uvek su gladmi.Svaka osveta je nova nepravda.