Nađi vremena za milosrđe, to je ključ za nebo.


nai-vremena-za-milosre-to-klju-za-nebo
majka terezanađivremenazamilosrđetoključnebonađi vremenavremena zaza milosrđeje ključključ zaza nebonađi vremena zavremena za milosrđeje ključ zaključ za nebonađi vremena za milosrđeje ključ za nebo

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće.Nađi vremena za rad, to je cena uspeha.Nađi vremena za čitanje, to je vrelo mudrosti.Nađi vremena za molitvu,to je najveća snaga na zemlji.Nađi vremena za ljubav, to je darovana Božja povlastica.Toliko sam zaokupljen čudima na zemlji, da nemam vremena za nebo i anđele