Nagađanje žene mnogo je tačnije od čvrstog uvjerenja muškarca.


nagaanje-ene-mnogo-nije-od-vrstog-uvjerenja-mukarca
anna magnaninagađanježenemnogotačnijeodčvrstoguvjerenjamukarcanagađanje ženežene mnogomnogo jeje tačnijetačnije odod čvrstogčvrstog uvjerenjauvjerenja muškarcanagađanje žene mnogožene mnogo jemnogo je tačnijeje tačnije odtačnije od čvrstogod čvrstog uvjerenjačvrstog uvjerenja muškarcanagađanje žene mnogo ježene mnogo je tačnijemnogo je tačnije odje tačnije od čvrstogtačnije od čvrstog uvjerenjaod čvrstog uvjerenja muškarcanagađanje žene mnogo je tačniježene mnogo je tačnije odmnogo je tačnije od čvrstogje tačnije od čvrstog uvjerenjatačnije od čvrstog uvjerenja muškarca

Isti afekti su kod muškarca i žene ipak različiti u tempu: stoga nema kraja nesporazumima između muškarca i žene.Treba više strahovati od ljubavi žene nego od mržnje muškarca.Kad god žene žele da od muškarca naprave pitomu ovcu, one mu kažu da je lav sa čeličnom voljom.Kakve su da su, žene su mudrije i bolje od muškaraca. To pred njima ne treba reći, ali su muškarci glupi, sujetni, uobraženi, ne vrijede mnogo, među nama rečeno. I čudo je kako nas žene trpe.Između žene i velikog muškarca postoji prirodan antagonizam, zbog čega su veliki ljudi ili izbegavali superijornije žene, ili imali s njima samo nesrećne doživljaje.Život muškarca je slava, život žene – ljubav.