Nadanje je dobar doručak, ali slaba večera.


nadanje-dobar-doruak-ali-slaba-veera
fransis bejkonnadanjedobardoručakalislabavečeranadanje jeje dobardobar doručakali slabaslaba večeranadanje je dobarje dobar doručakali slaba večeranadanje je dobar doručak

Ko vino večera, vodu doručkuje.Navika je dobar sluga, ali loš gospodar.Navika je dobar sluga, ali loš gospodarGde nevolja ruča tu tuga i večera.Nikad me zapravo nisi upoznao. Možda izgledam slaba na tebe, ali ako čvrsto odlučim mogu razbiti i tu ljubav. Onda ćeš videti koliko sam sposobna za sve, pa ...Jednom, kada žena oprosti muškarcu, više ne sme ponovo podgrevati njegove grehe za doručak.