Nadanje je dobar doručak, ali slaba večera.


nadanje-dobar-doruak-ali-slaba-veera
fransis bejkonnadanjedobardoručakalislabavečeranadanje jeje dobardobar doručakali slabaslaba večeranadanje je dobarje dobar doručakali slaba večeranadanje je dobar doručak

Nikad me zapravo nisi upoznao. Možda izgledam slaba na tebe, ali ako čvrsto odlučim mogu razbiti i tu ljubav. Onda ćeš videti koliko sam sposobna za sve, pa ...Ko vino večera, vodu doručkuje.Gde nevolja ruča tu tuga i večera.Jednom, kada žena oprosti muškarcu, više ne sme ponovo podgrevati njegove grehe za doručak.Navika je dobar sluga, ali loš gospodar.Navika je dobar sluga, ali loš gospodar