Nadam se da ću umrijeti prije nego što postanem Pete Townshend.


nadam-se-da-u-umrijeti-prije-nego-to-postanem-pete-townshend
kurt cobainnadamsedaćuumrijetiprijenegotopostanempetetownshendnadam sese dada ćuću umrijetiumrijeti prijeprije negonego štošto postanempostanem petepete townshendnadam se dase da ćuda ću umrijetiću umrijeti prijeumrijeti prije negoprije nego štonego što postanemšto postanem petepostanem pete townshendnadam se da ćuse da ću umrijetida ću umrijeti prijeću umrijeti prije negoumrijeti prije nego štoprije nego što postanemnego što postanem petešto postanem pete townshendnadam se da ću umrijetise da ću umrijeti prijeda ću umrijeti prije negoću umrijeti prije nego štoumrijeti prije nego što postanemprije nego što postanem petenego što postanem pete townshend

Nadam se da ću uvek želeti više nego što mogu postići.Naučio me je da volim sebe prije nego što sam zavoljela njega. Pokazao mi je da moje srce služi meni i Bogu, a ne drugima.Svako od nas uvijek proživi što i svi prije nas, i ničiji udes nije pouka, ničija muka utjeha. Ni na što se čovjek ne navikava zato što su to mnogi doživjeli prije njega. Uvijek je bilo rata, otkako svijet postoji, a ljudima je uvijek nanovo teško. Uvijek se dešavalo da je čovjeka stizala nesreća, i nikad se niko ne utješi mišlju: nisam sam, i nisam prvi ni posljednji.Mnogo sam razmišljala i shvatila da nisam slučajno ušla u onaj kafić. Najvažnije susrete dogovore duše, čak i prije nego što se tijela ugledaju.Bolje je pošteno umrijeti, nego sramotno živjeti.Bolje je umrijeti stojeći, nego živjeti na koljenima.