Nadaš li se praštanju od onoga koji je iznad tebe, budi spreman da oprostiš i sebi podredjenima.


nada-li-se-pratanju-od-onoga-koji-iznad-tebe-budi-spreman-da-oprosti-i-sebi-podredjenima
armenske poslovicenadalisepratanjuodonogakojiiznadtebebudispremandaoprostisebipodredjenimanadaš lili sese praštanjupraštanju odod onogaonoga kojikoji jeje iznadiznad tebebudi spremanspreman dada oprostišoprostiš ii sebisebi podredjenimanadaš li seli se praštanjuse praštanju odpraštanju od onogaod onoga kojionoga koji jekoji je iznadje iznad tebebudi spreman daspreman da oprostišda oprostiš ioprostiš i sebii sebi podredjenimanadaš li se praštanjuli se praštanju odse praštanju od onogapraštanju od onoga kojiod onoga koji jeonoga koji je iznadkoji je iznad tebebudi spreman da oprostišspreman da oprostiš ida oprostiš i sebioprostiš i sebi podredjenimanadaš li se praštanju odli se praštanju od onogase praštanju od onoga kojipraštanju od onoga koji jeod onoga koji je iznadonoga koji je iznad tebebudi spreman da oprostiš ispreman da oprostiš i sebida oprostiš i sebi podredjenima

Tako to ide: najpre nekome oprostiš nešto, a onda oprostiš sebi što si mu oprostio.Čovek treba da se oseća iznad lavova, tigrova, zvezda; da je iznad svega u prirodi, čak i iznad onoga što je pojmljivo i izgleda čudnovato – u protivnom, on nije čovek, već miš koji se svega plaši.U lošem društvu budi spreman i na grom iz vedra neba.Jedri svojim smerom i budi spreman kad kucne čas.Ne treba voljeti ni onoga koga se bojiš, ni onoga ko se tebe boji.Ti si mi uvek bila u srcu i u dusi zbog tebe sam bio spreman i zivot da dam ali si me prevarila, toje bol koji nikad necu zaboraviti do kraja svog zivota kada si ...