Nada je jedino dobro zajedničko svim ljudima. - Činija Citata

Nada je jedino dobro zajedničko svim ljudima.


nada-jedino-dobro-zajedniko-svim-ljudima
talesnadajedinodobrozajedničkosvimljudimanada jeje jedinojedino dobrodobro zajedničkozajedničko svimsvim ljudimanada je jedinoje jedino dobrojedino dobro zajedničkodobro zajedničko svimzajedničko svim ljudimanada je jedino dobroje jedino dobro zajedničkojedino dobro zajedničko svimdobro zajedničko svim ljudimanada je jedino dobro zajedničkoje jedino dobro zajedničko svimjedino dobro zajedničko svim ljudima

Kad čovek ume da bude zadovoljan sobom, zadovoljan je i svim ljudima.Ako postupaš dobro sa ljudima i oni ce postupati dobro s tobom.. u devedeset posto slučajeva.Jedino dobro jeste znanje, a jedino zlo je neznanje.Ne brini za količinu nego za kakvoću svojih prijatelja. Neprijatno je kad se čovek ne dopada dobrim ljudima, ali ne dopadati se zlim ljudima uvek je dobro.Nada je hleb bednika.Nada je san budnih.