Na usnama se vidi smijeh, a u očima je grijeh.


na-usnama-se-vidi-smijeh-a-u-oima-grijeh
poslovice korisnikanausnamasevidismijehočimagrijehna usnamausnama sese vidividi smijehu očimaočima jeje grijehna usnama seusnama se vidise vidi smijeha u očimau očima jeočima je grijehna usnama se vidiusnama se vidi smijeha u očima jeu očima je grijehna usnama se vidi smijeha u očima je grijeh

Čovek samo srcem dobro vidi. Suština je očima nevidljiva. Ono što je bitno, ne vidi se…Samo se srcem dobro vidi, bitno je očima nevidljivo.Pesimista u svakoj prilici vidi teškoće, a optimista u svakoj teškoći vidi priliku.LJubav je kao suza; radja se u očima, a pada na srce.Sklonost vidi i malo, a mržnja ne vidi sasvim ništa.Postoji jedan jutarnji čas posle svake neprospavane noći kada se dodirne samo dno greha. To je onaj trenutak kada se na usnama osećaju posledice duhovitih dosetki, a u grlu skrama gorčine od ludorija i ispovesti, da ne govorimo o grižoj savesti dok se gleda pošteni narod kako upravo odlazi na posao.