Na kraju krajeva – sve je samo šala. - Činija Citata

Na kraju krajeva – sve je samo šala.


na-kraju-krajeva-sve-samo-ala
Čarli Čaplinnakrajukrajevasvesamoalana krajukraju krajevakrajeva –– svesve jeje samosamo šalana kraju krajevakraju krajeva –krajeva – sve– sve jesve je samoje samo šalana kraju krajeva –kraju krajeva – svekrajeva – sve je– sve je samosve je samo šalana kraju krajeva – svekraju krajeva – sve jekrajeva – sve je samo– sve je samo šala

Na kraju krajeva, morali bismo odrediti Sunce kao centar Univerzuma.Na kraju, setih se divne misli koju je voleo da ponavlja moj pokojni prijatelj, Hilandarac, otac Mitrofan: “Naše je samo ono što poklonimo drugima”.Na kraju tunela uvijek je svijetlo.Kada se bavite komedijom tokom 40 godina, onda zaista znate većinu šala. Čak i ukoiko ne znate za neku specifičnu šalu, onda možete prilično pogoditi kakva bi to šala mogla biti.Na pocetku i na kraju ti, a u pauzi jedna decenija.Na kraju nećemo pamtiti reči naših neprijatelja, već ćutanje naših prijatelja.