Na kraju krajeva, morali bismo odrediti Sunce kao centar Univerzuma.


na-kraju-krajeva-morali-bismo-odrediti-sunce-kao-centar-univerzuma
nikola koperniknakrajukrajevamoralibismoodreditisuncekaocentaruniverzumana krajukraju krajevamorali bismobismo odreditiodrediti suncesunce kaokao centarcentar univerzumana kraju krajevamorali bismo odreditibismo odrediti sunceodrediti sunce kaosunce kao centarkao centar univerzumamorali bismo odrediti suncebismo odrediti sunce kaoodrediti sunce kao centarsunce kao centar univerzumamorali bismo odrediti sunce kaobismo odrediti sunce kao centarodrediti sunce kao centar univerzuma

Ne bojte se, centar svega je Sunce.Na kraju krajeva – sve je samo šala.Kada ne bismo imali žene još uvek bismo bili u pećinama i jeli sirovo meso, zato što smo civilizaciju napravili kako bismo zadivili naše devojke.Sunce sija kao tepsija, *ebo mater ako te ne volim!!!!Sunce, belo i hladno kao petodinarka, kotrlja se nebeskom nizbrdicom. Ko ga nađe- njegovo je.Da biste pisali poeziju morali ste biti nekad zaljubljeni.