Na hrabrost nas ne primoravaju zakoni, nego se ona sama od sebe rađa.


na-hrabrost-nas-ne-primoravaju-zakoni-nego-se-ona-sama-od-sebe-raa
periklenahrabrostnasneprimoravajuzakoninegoseonasamaodseberađana hrabrosthrabrost nasnas nene primoravajuprimoravaju zakoninego sese onaona samasama odod sebesebe rađana hrabrost nashrabrost nas nenas ne primoravajune primoravaju zakoninego se onase ona samaona sama odsama od sebeod sebe rađana hrabrost nas nehrabrost nas ne primoravajunas ne primoravaju zakoninego se ona samase ona sama odona sama od sebesama od sebe rađana hrabrost nas ne primoravajuhrabrost nas ne primoravaju zakoninego se ona sama odse ona sama od sebeona sama od sebe rađa

Celi život se za nešto borimo, a država nas ne razume, tačnije, razume nas tek kad je kasno. Država je perpetuum mobile, ona se okreće sama od sebe i ima vlastitu energiju, od Aristofana do danas se bit države nije previše promenila.Želje su jedno.Stvarnost je već nešto drugo. Ali čak ni realnost nema moć da ugasi želju. Ona se sama rađa, sama i umire a možda ponekad i preživi & ...Poznajem ja nju mnogo bolje nego ona sebe. Nije ona toliko dobra koliko se čini prijatelju veruj mi. Dapače.Glavni temelj svih država, novih, starih ili postojećih, su dobri zakoni i dobro oružje. Ne možete imati dobre zakone bez dobrog oružja, a gdje postoji dobro oružje, dobri zakoni će doći sami od sebe.Ljubav nema godina, ona se uvek rađa.Ljubav nema godine, ona se uvek rađa.