Na brojne i važne načine, ostale planete ukazuju i svedoče pokretnost Zemlje. - Činija Citata

Na brojne i važne načine, ostale planete ukazuju i svedoče pokretnost Zemlje.


na-brojne-i-vane-naine-ostale-planete-ukazuju-i-svedoe-pokretnost-zemlje
nikola koperniknabrojnevažnenačineostaleplaneteukazujusvedočepokretnostzemljena brojnebrojne ii važnevažne načineostale planeteplanete ukazujuukazuju ii svedočesvedoče pokretnostpokretnost zemljena brojne ibrojne i važnei važne načineostale planete ukazujuplanete ukazuju iukazuju i svedočei svedoče pokretnostsvedoče pokretnost zemljena brojne i važnebrojne i važne načineostale planete ukazuju iplanete ukazuju i svedočeukazuju i svedoče pokretnosti svedoče pokretnost zemljena brojne i važne načineostale planete ukazuju i svedočeplanete ukazuju i svedoče pokretnostukazuju i svedoče pokretnost zemlje

Različiti ljudi traže sreću, na različite načine i različitim sredstvima, i kako bi napravili za sebe različite načine života i oblike vladavine.Žene razneže srca, izgrade jezik duševnosti, profine načine i dignu ljubav i lepotu do religije i mudrosti.Vrline jednog čoveka mi primamo i cenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvatanjima i sklonostima.I vrline jednog čovjeka mi primamo i cijenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvaćanjima i sklonostima.Sta ti je danasnjica. Na Prvoj Sulejman. Na Prvom, emisija povodom 100 godina od Kumanovske bitke i oslobodjenja od Turaka.Masivnost Zemlje se smanjuje do beznačajnosti poredeći je sa prostranstvima nebesa.