Muzika i biljka idu zajedno. Već dugo vremena pušim biljku. Još od 1960-ih, kada sam počeo da pevam.


muzika-i-biljka-idu-zajedno-ve-dugo-vremena-puim-biljku-jo-od-1960ih-kada-sam-poeo-da-pevam
bob marlimuzikabiljkaiduzajednovećdugovremenapuimbiljkujood1960ihkadasampočeodapevammuzika ii biljkabiljka iduidu zajednoveć dugodugo vremenavremena pušimpušim biljkujoš odkada samsam počeopočeo dada pevammuzika i biljkai biljka idubiljka idu zajednoveć dugo vremenadugo vremena pušimvremena pušim biljkukada sam počeosam počeo dapočeo da pevammuzika i biljka idui biljka idu zajednoveć dugo vremena pušimdugo vremena pušim biljkukada sam počeo dasam počeo da pevammuzika i biljka idu zajednoveć dugo vremena pušim biljkukada sam počeo da pevam

Još i danas imam naviku da sednem kraj prozora kada pada kiša i da dugo, dugo gledam nekuda u daljinu. Tada sam tako mirna, tada osećam da sa mirisom kiše dolaziš i ti, ti kojeg već dugo nema. Al’ još se tebi nadam.Još i danas imam naviku da sjednem kraj prozora kada pada kiša i da dugo, dugo gledam nekuda u daljinu. Tada sam tako mirna, tada osjećam da sa mirisom kiše dolaziš i ti, ti kojeg već dugo nema. Al' još se tebi nadam.Ja sam sebična, nestrpljiva i pomalo nesigurna. Ponekad pravim greške, ponekad sam izvan kontrole i s vremena na vreme teška za rukovanje. Ali ako me ne možeš podneti kada sam najgora, sigurno me ne zaslužuješ ni kada sam najbolja.Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.Da li ti je poznato ono kada se dopisujes sa nekim, nakon nekog vremena se skontate, provodite vreme zajedno, uzivate, smejete se, svadjate :)& ...Kada sam zaista počeo voleti sebe spoznao sam da me moj um može poremetiti i da se od nekih svojih misli mogu razboljeti. Ali čim sam počeo da koristim svoje srce, moj um je dobio dragocjenog saveznika. Danas ovu vezu zovem MUDROST SRCA.