Muzika i biljka idu zajedno. Već dugo vremena pušim biljku. Još od 1960-ih, kada sam počeo da pevam.


muzika-i-biljka-idu-zajedno-ve-dugo-vremena-puim-biljku-jo-od-1960ih-kada-sam-poeo-da-pevam
bob marlimuzikabiljkaiduzajednovećdugovremenapuimbiljkujood1960ihkadasampočeodapevammuzika ii biljkabiljka iduidu zajednoveć dugodugo vremenavremena pušimpušim biljkujoš odkada samsam počeopočeo dada pevammuzika i biljkai biljka idubiljka idu zajednoveć dugo vremenadugo vremena pušimvremena pušim biljkukada sam počeosam počeo dapočeo da pevammuzika i biljka idui biljka idu zajednoveć dugo vremena pušimdugo vremena pušim biljkukada sam počeo dasam počeo da pevammuzika i biljka idu zajednoveć dugo vremena pušim biljkukada sam počeo da pevam

Još i danas imam naviku da sjednem kraj prozora kada pada kiša i da dugo, dugo gledam nekuda u daljinu. Tada sam tako mirna, tada osjećam da sa mirisom kiše dolaziš i ti, ti kojeg već dugo nema. Al' još se tebi nadam.Još i danas imam naviku da sednem kraj prozora kada pada kiša i da dugo, dugo gledam nekuda u daljinu. Tada sam tako mirna, tada osećam da sa mirisom kiše dolaziš i ti, ti kojeg već dugo nema. Al’ još se tebi nadam.Kada sam zaista počeo voleti sebe spoznao sam da me moj um može poremetiti i da se od nekih svojih misli mogu razboljeti. Ali čim sam počeo da koristim svoje srce, moj um je dobio dragocjenog saveznika. Danas ovu vezu zovem MUDROST SRCA.Dođe vreme kada se jednostavno povučeš od svih. Pa i od onih koji ti tako puno znače. Uveriš ih da si odlučio i pustiš ih da budu srećni daleko od tebe.Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.U ljubavi niko nikoga ne može da povredi; svako od nas je odgovoran za ono što oseća i ne možemo drugog da krivimo za to. Već sam iskusila patnju kada sam izgubila osobe u koje sam bila zaljubljena. Danas sam čvrsto ubeđena da niko nikoga ne gubi, jer niko nikoga ne poseduje. To je istinsko iskustvo slobode: imati najvažniju stvar na svetu i ne posedovati je.