Muva bunda od nerca apotekarsku vagu, a ova joj odgovara:Ja sam samo vaga bundo mene ljubit to je ludo


muva-bunda-od-nerca-apotekarsku-vagu-a-ova-joj-odgovaraja-sam-samo-vaga-bundo-mene-ljubit-to-ludo
muvabundaodnercaapotekarskuvaguovajojodgovarajasamsamovagabundomeneljubittoludomuva bundabunda odod nercanerca apotekarskuapotekarsku vaguova jojsam samosamo vagavaga bundobundo menemene ljubitje ludomuva bunda odbunda od nercaod nerca apotekarskunerca apotekarsku vagua ova jojsam samo vagasamo vaga bundovaga bundo menebundo mene ljubitljubit to jemuva bunda od nercabunda od nerca apotekarskuod nerca apotekarsku vagusam samo vaga bundosamo vaga bundo menevaga bundo mene ljubitmene ljubit to jeljubit to je ludomuva bunda od nerca apotekarskubunda od nerca apotekarsku vagusam samo vaga bundo menesamo vaga bundo mene ljubitbundo mene ljubit to jemene ljubit to je ludo

Znaš prijatelju, ja sam nju voleo. Ono mislim, baš voleo. Istinski, ludo i bez razmišljanja. Bila mi je jedina. Moja tajna, ona najveća. Sa mnogima sam bio, al' sam nju nosio u srcu. Najviše mi je trebala, a eto. Baš njoj sam najviše boli nanosio. Nisam mogao da prihvatim činjenicu da volim, pa sam je terao od sebe. Stalno joj se vraćao, a ustvari bežao od nje. U jednom trenutku pokazao bih joj da mi je stalo, a u sledećem dokazao da sam đubre.Ono kad se Karleuša podsmeva gojaznim ljudima, a kevu joj svake nedelje kranom postavljaju na stočnu vagu u Akademiji debelih xDMoraš biti spreman naučiti davati i tone za izfiltrirane grame sreće i ne biti iznenađen kad shvatiš da vaga i ne vaga baš dobro, i da čak laže.Stavio sam joj ruku ispod brade i pokušao vrlo nespretno da joj okrenem glavu prema meni. Nikada nisam bio opušten u takvim situacijama. Onda sam joj dao lagani poljubac.Svi kukaju zbog ljubavi, a mene ubi ova vrucina. :DStatus veze: Svi kukaju zbog ljubavi, a mene ubi ova vrucina :D :D