Muva bunda od nerca apotekarsku vagu, a ova joj odgovara:Ja sam samo vaga bundo mene ljubit to je ludo


muva-bunda-od-nerca-apotekarsku-vagu-a-ova-joj-odgovaraja-sam-samo-vaga-bundo-mene-ljubit-to-ludo
muvabundaodnercaapotekarskuvaguovajojodgovarajasamsamovagabundomeneljubittoludomuva bundabunda odod nercanerca apotekarskuapotekarsku vaguova jojsam samosamo vagavaga bundobundo menemene ljubitje ludomuva bunda odbunda od nercaod nerca apotekarskunerca apotekarsku vagua ova jojsam samo vagasamo vaga bundovaga bundo menebundo mene ljubitljubit to jemuva bunda od nercabunda od nerca apotekarskuod nerca apotekarsku vagusam samo vaga bundosamo vaga bundo menevaga bundo mene ljubitmene ljubit to jeljubit to je ludomuva bunda od nerca apotekarskubunda od nerca apotekarsku vagusam samo vaga bundo menesamo vaga bundo mene ljubitbundo mene ljubit to jemene ljubit to je ludo

Znaš prijatelju, ja sam nju voleo. Ono mislim, baš voleo. Istinski, ludo i bez razmišljanja. Bila mi je jedina. Moja tajna, ona najveća. Sa mnogima sam bio, al' sam nju nosio u srcu. Najviše mi je trebala, a eto. Baš njoj sam najviše boli nanosio. Nisam mogao da prihvatim činjenicu da volim, pa sam je terao od sebe. Stalno joj se vraćao, a ustvari bežao od nje. U jednom trenutku pokazao bih joj da mi je stalo, a u sledećem dokazao da sam đubre.Htela je da joj poklonim ceo svet. Ja sam to i ucinio – poklonio sam joj globus. :)Kada sam zaista počeo voleti sebe oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od hrane, ljudi, stvari, situacija i svega ostalog što me je vuklo ka dnu a dalje od mene samoga. U početku sam to zvao Ono kad se Karleuša podsmeva gojaznim ljudima, a kevu joj svake nedelje kranom postavljaju na stočnu vagu u Akademiji debelih xDpricaju 2 pedera    I vidu jednog  malog  coveka  patuljak  I jedan kaze ja Mrzim patuljke a drugi  kaze a ja volim ova pita  pa kako to  kad ova odg sve sto je ...Volio sam je tako lako, a tako sam teško to znao pokazati, a onda odjednom raspored madeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi je u koje zvijezde se trebam zagledati i tako, eto ti pjesma, ludo jedna.