Muškarci su djeca, čak i kad ostare.


mukarci-su-djeca-ak-i-kad-ostare
meša selimovićmukarcisudjecačakkadostaremuškarci susu djecačak ii kadkad ostaremuškarci su djecačak i kadi kad ostarečak i kad ostare

Žene su uvijek iskrene čak i onda kad su licemjerne jer se povode za nekim prirodnim osjećanjem.Život nije samo imati dobre karte, već i dobro odigrati čak i kad su loše.Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom. Muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.O monasi, postoje dve vrste bolesti. Fizička bolest i mentalna bolest. Postoje ljudi koji kao da su lišeni fizičkih bolesti tokom godinu ili dve, čak i tokom sto godina i više. Ali retki su oni u ovome svetu koji su lišeni mentalne bolesti čak i za trenutak, sem onih koji su se oslobodili mentalnih nečistoća.Ljudi su samo djeca većeg rasta.Gdje je puno baba, kilava su djeca!