Muškarac ima detinjstvo, mladost i starost, a žena do kraja ostane dete i, kao dete, sve smatra igračkom.


mukarac-ima-detinjstvo-mladost-i-starost-a-ena-do-kraja-ostane-dete-i-kao-dete-sve-smatra-igrakom
jovan dučićmukaracimadetinjstvomladoststarostženadokrajaostanedetekaodetesvesmatraigračkommuškarac imaima detinjstvomladost ii starostžena dodo krajakraja ostaneostane detedete ikao detesve smatrasmatra igračkommuškarac ima detinjstvomladost i starosta žena dožena do krajado kraja ostanekraja ostane deteostane dete isve smatra igračkoma žena do krajažena do kraja ostanedo kraja ostane detekraja ostane dete ia žena do kraja ostanežena do kraja ostane detedo kraja ostane dete i

Iskustvo je dete misli, a misao dete akcije. Ne možemo ljude učiti iz knjiga.Pogrešno obrazovano dete je izgubljeno dete.I život i smrt, i budnost i san, i mladost i starost, ostaje u nama kao jedno, ujedinjeno, jer je prvo, promenivši se, postalo drugo, a kad se ono drugo promijeni, ostaje prvo.Do pete godine dete je tvoj gospodar, do desete tvoj sluga, od desete do petnaeste tvoj saveznik, a zatim postaje tvoj prijatelj ili neprijatelj.Kao što bi majka rizikovala svoj život da zaštiti svoje dete, svoje jedino dete, isto tako treba negovati bezgranično srce ljubavi za sva bića.Žena nema osećanja odgovornosti kao ni dete: i ona se brani suzama, a ne razuveravanjem. Ali i kad moli za oproštenje, to ne znači da priznaje krivicu nego izbegava grube scene.