Mudrome više koriste neprijatelji, nego ludome prijatelji.


mudrome-vie-koriste-neprijatelji-nego-ludome-prijatelji
baltasar gracian y moralesmudromeviekoristeneprijateljinegoludomeprijateljimudrome viševiše koristekoriste neprijateljinego ludomeludome prijateljimudrome više koristeviše koriste neprijateljinego ludome prijateljimudrome više koriste neprijatelji

Kosa vam je na glavi izbrojana, a kamoli vaši prijatelji i neprijatelji na zemlji! Ne bojte se dakle da ćete imati suviše prijatelja ni suviše neprijatelja; niti se bojte da će vas vaši neprijatelji savladati, niti se nadajte da će vas vaši prijatelji odbraniti. Samo se starajte da imate Boga za prijatelja i ne bojte se ništa.Čovek se ne boji samo opasnosti koja postoji, nego još više opasnosti koju sluti; boji se i mogućeg i nemogućeg. Uobražene opasnosti su najdublje, i uobraženi neprijatelji su najkrvoločniji.U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo.Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji, postoje samo naši stalni interesiNe postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji, postoje samo naši stalni interesi.Mudrome je i ćutanje odgovor.