Mudra devojka poljubi, ali ne voli, sluša, ali ne veruje, i ostavlja pre nego što je ostavljena. - Činija Citata

Mudra devojka poljubi, ali ne voli, sluša, ali ne veruje, i ostavlja pre nego što je ostavljena.


mudra-devojka-poljubi-ali-ne-voli-slua-ali-ne-veruje-i-ostavlja-pre-nego-to-ostavljena
merilin monromudradevojkapoljubialinevolisluaverujeostavljaprenegotoostavljenamudra devojkadevojka poljubiali nene voliali nene verujei ostavljaostavlja prepre negonego štošto jeje ostavljenamudra devojka poljubiali ne voliali ne verujei ostavlja preostavlja pre negopre nego štonego što ješto je ostavljenai ostavlja pre negoostavlja pre nego štopre nego što jenego što je ostavljenai ostavlja pre nego štoostavlja pre nego što jepre nego što je ostavljena

Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje.Šta je to što me tišti i peče do nepodnošljivog bola? Ništa. Nešto što dolazi i prolazi i svaki put nosi drugo ime, ali uvek peče i muči jednako. Nešto što je postalo sa čovekom i prvim blescima njegove svesti, pre nego što je mogao i pomisliti da to nazove nekim imenom i zabeleži nekim znakom. Nešto što ni danas nije moguće tačno označiti ni izraziti, ali što peče i boli i ubija životnu radost i život sam.Ko ste vi da sudite život kojim živim? Znam da nisam savršen - i ne živim da to budem - ali pre nego što pokažete prstom u mene… proverite da li su vam ruke čiste.ljubav je kada devojka podigne sa na prstima da ga poljubiRekla sam: Avantura je, ali nije bila. Jedan dan, ali bilo je mnogo više. Necu ga zavoleti, ali jesam. Sve ce proci, ali još ne prolazi. Necu plakati, ali suza ...Više nego muškarac za sebe, žena tvrdo veruje da bez svojih poroka ne bi mogla imati ni dana zadovoljstva i da bi je veliki broj vrlina samo osiromašio, kao što alkoholičar veruje da bi umro bez svoje čaše, i kockar bez svoje kocke.