Mudar čovek je velik i u najmanjim stvarima, a zao mali i u najvećim stvarima.


mudar-ovek-velik-i-u-najmanjim-stvarima-a-zao-mali-i-u-najveim-stvarima
kineske poslovicemudarčovekveliknajmanjimstvarimazaomalinajvećimstvarimamudar čovekčovek jeje velikvelik iu najmanjimnajmanjim stvarimazao malimali iu najvećimnajvećim stvarimamudar čovek ječovek je velikje velik ivelik i ui u najmanjimu najmanjim stvarimaa zao malizao mali imali i ui u najvećimu najvećim stvarimamudar čovek je velikčovek je velik ije velik i uvelik i u najmanjimi u najmanjim stvarimaa zao mali izao mali i umali i u najvećimi u najvećim stvarimamudar čovek je velik ičovek je velik i uje velik i u najmanjimvelik i u najmanjim stvarimaa zao mali i uzao mali i u najvećimmali i u najvećim stvarima

Zagledaj u duše mudrih ljudi i trudi se da vidiš za kakvim stvarima oni teže, a kakve izbegavaju.Za dvadeset godina, bićete više razočarani stvarima koje niste učinili nego stvarima koje jeste. Zato isplovite iz sigurne luke. Istražujte. Sanjajte. Otkrijte.Blaženstvo se nalazi u ukusu, a ne u stvarima, i čovjek je sretan kad dobije ono što voli, a ne kad dobije ono što drugi smatraju da treba voljeti.Oni koji u lepim stvarima nalaze ružna značenja, pokvareni su a nisu šarmantni.To je greška.Najbolje je za čoveka da provodi život što više u dobrom raspoloženju, a što manje u zlovolji. A tako bi moglo biti kad ne bi tražio naslade svoje u prolaznim stvarima.U potrebnim stvarima jedinstvo, u neizvjesnim sloboda, u svemu ljubav.