Muž gleda boks: – Razočaran sam, toliko sam čekao, a završili su u prvoj rundi… Žena ravnodušno: – Sada znaš kako je meni…


mu-gleda-boks-razoaran-sam-toliko-sam-ekao-a-zavrili-su-u-prvoj-rundi-ena-ravnoduno-sada-zna-kako-meni
mužgledaboksrazočaransamtolikosamčekaozavrilisuprvojrundi…Ženaravnodunosadaznakakomeni…muž gledagleda boks– razočaranrazočaran samtoliko samsam čekaozavršili susu uu prvojprvoj rundi…rundi… ŽenaŽena ravnodušno– sadasada znašznaš kakokako jeje meni…muž gleda boks– razočaran samtoliko sam čekaoa završili suzavršili su usu u prvoju prvoj rundi…prvoj rundi… Ženarundi… Žena ravnodušno– sada znašsada znaš kakoznaš kako jekako je meni…a završili su uzavršili su u prvojsu u prvoj rundi…u prvoj rundi… Ženaprvoj rundi… Žena ravnodušno– sada znaš kakosada znaš kako jeznaš kako je meni…a završili su u prvojzavršili su u prvoj rundi…su u prvoj rundi… Ženau prvoj rundi… Žena ravnodušno– sada znaš kako jesada znaš kako je meni…

Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene.Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.Dok sam bio mali vjerovao sam da je novac najvažnija stvar na svijetu. Sada kada sam odrastao, sada to znam.Pita žena muža: S koliko žena si spavao od kako smo u braku? Muž odgovara: Samo s tobom draga. S drugima sam bio budan … :DJa ću ti reći da sam oženjen, da imam dvoje dece, da sam sretan i da je sve onako kako sam zamislio. Kad krenem, samo ću ti šapnuti na uho, da sam kćerki dao ime po tebi.Zaljubiću se, odlučih iznenada. Jesen je, doduše, ali malo sam prestar da bih čekao samo na proljeća.