Muž gleda boks: – Razočaran sam, toliko sam čekao, a završili su u prvoj rundi… Žena ravnodušno: – Sada znaš kako je meni… - Činija Citata

Muž gleda boks: – Razočaran sam, toliko sam čekao, a završili su u prvoj rundi… Žena ravnodušno: – Sada znaš kako je meni…


mu-gleda-boks-razoaran-sam-toliko-sam-ekao-a-zavrili-su-u-prvoj-rundi-ena-ravnoduno-sada-zna-kako-meni
mužgledaboksrazočaransamtolikosamčekaozavrilisuprvojrundi…Ženaravnodunosadaznakakomeni…muž gledagleda boks– razočaranrazočaran samtoliko samsam čekaozavršili susu uu prvojprvoj rundi…rundi… ŽenaŽena ravnodušno– sadasada znašznaš kakokako jeje meni…muž gleda boks– razočaran samtoliko sam čekaoa završili suzavršili su usu u prvoju prvoj rundi…prvoj rundi… Ženarundi… Žena ravnodušno– sada znašsada znaš kakoznaš kako jekako je meni…a završili su uzavršili su u prvojsu u prvoj rundi…u prvoj rundi… Ženaprvoj rundi… Žena ravnodušno– sada znaš kakosada znaš kako jeznaš kako je meni…a završili su u prvojzavršili su u prvoj rundi…su u prvoj rundi… Ženau prvoj rundi… Žena ravnodušno– sada znaš kako jesada znaš kako je meni…

Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene.Dok sam bio mali vjerovao sam da je novac najvažnija stvar na svijetu. Sada kada sam odrastao, sada to znam.Pita žena muža: S koliko žena si spavao od kako smo u braku? Muž odgovara: Samo s tobom draga. S drugima sam bio budan … :Da sam ponekad lisica, a ponekad sam lav. Cijelo umijeće vladanja leži u tome da znaš kada trebaš biti jedno, a kada trebaš biti drugoJa sam ponekad lisica, a ponekad sam lav. Cijelo umijeće vladanja leži u tome da znaš kada trebaš biti jedno, a kada trebaš biti drugo.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam srećan. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.