Mrzim kad u kući nema ništa slatko osim mene.


mrzim-kad-u-kui-nema-slatko-osim-mene
mrzimkadkućinemanitaslatkoosimmenemrzim kadkad uu kućikući nemanema ništaništa slatkoslatko osimosim menemrzim kad ukad u kućiu kući nemakući nema ništanema ništa slatkoništa slatko osimslatko osim menemrzim kad u kućikad u kući nemau kući nema ništakući nema ništa slatkonema ništa slatko osimništa slatko osim menemrzim kad u kući nemakad u kući nema ništau kući nema ništa slatkokući nema ništa slatko osimnema ništa slatko osim mene

Ljubav ne daje ništa osim sebe i ne uzima ništa osim sebe.Prazna je kuća bez žene. Ako žene nema u kući, nema ko drugi da bude u njoj.Ime nije ništa; ono što nazivamo ružom, slatko bi mirisalo i s drugim imenomTeško onoj kući gde dima nema.Onog dana kad pomislite da nema ništa za popraviti u igri je žalostan dan za svakog igrača.Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.