Mržnja se nikad ne smiruje mržnjom, već jedino njenim odsustvom. Ovo je večni zakon.


mrnja-se-nikad-ne-smiruje-mrnjom-ve-jedino-njenim-odsustvom-ovo-ve-zakon
budamržnjasenikadnesmirujemržnjomvećjedinonjenimodsustvomovovečnizakonmržnja sese nikadnikad nene smirujesmiruje mržnjomveć jedinojedino njenimnjenim odsustvomovo jeje večnivečni zakonmržnja se nikadse nikad nenikad ne smirujene smiruje mržnjomveć jedino njenimjedino njenim odsustvomovo je večnije večni zakonmržnja se nikad nese nikad ne smirujenikad ne smiruje mržnjomveć jedino njenim odsustvomovo je večni zakonmržnja se nikad ne smirujese nikad ne smiruje mržnjom

Ovo je zakon za sve: moćnijem popusti.Svako može biti prorok. Onome što zlo radi reci da će zlo proći, a onome koji dobro čini da će biti nagrađen, pa nećeš nikada pogrešiti, jer je to večni zakon prirode. Jer nikada u istoriji zlo nije ostalo nekažnjeno, niti dobro nenagrađeno.Ovo je čuvena Isinbajeva, Jelena, o kojoj je svojevremeno, ali ne o njoj, već o nekoj drugoj pisao Ivo Andrić.Mržnja je zastarjeli gnjev.Niko ne treba drugog mržnjom progoniti.Mržnja i zavist proširuju pakao.