Mrlje bogataša prikrivaju se novcem. - Činija Citata

Mrlje bogataša prikrivaju se novcem.


mrlje-bogataa-prikrivaju-se-novcem
engleske poslovicemrljebogataaprikrivajusenovcemmrlje bogatašabogataša prikrivajuprikrivaju sese novcemmrlje bogataša prikrivajubogataša prikrivaju seprikrivaju se novcemmrlje bogataša prikrivaju sebogataša prikrivaju se novcemmrlje bogataša prikrivaju se novcem

Zadovoljstva bogataša stvaraju se suzama siromaha.Čim se ugleda na bogataša, siromah propada.Ljubav je jedina strast koja se plaća novcem što ga sama stvara.Treba imati apetit siromaha da bi se uživalo u bogatstvu bogataša.S novcem si zmaj, bez novca crv.Lako je biti izdašan sa tudjim novcem.