Mrav i pcela uce, kako se tece.


mrav-i-pcela-uce-kako-se-tece
hrvatske poslovicemravpcelaucekakosetecemrav ii pcelapcela ucekako sese tecemrav i pcelai pcela ucekako se tecemrav i pcela uce

Knjigama mrtvih uvijek uce živeMoja ljubav tece ovako..!PRVO SE UPOZNAM SA DECKOM..DRUGO BUDEMO ZAJEDNO…TREC MI SE POSVADJAMO….AA CETVRTO NARAVNO TA BUDALA KOJU VOLIM I SA KOJOM ...Suštinski su filmovi ti koji su pokretali stvari u Americi od trenutka kad su smišljeni. Oni ti govore šta da radiš, kako to da radiš, kad da to radiš, kako da se osećaš u vezi toga, i kako da gledaš na to kako se osećaš u vezi toga.U bogatstvu misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi siromaštinu. U sreći misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi nesreću. Kada te ljudi hvale misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi njihove poruge. A celoga života misli, kako ćeš s dostojanstvom umreti.LJudi uče kako da govore; a medjutim, glavna je nauka kako i kad da ćute.Pohlepnan čovek muči dvostruku muku; kako da zgrne novac i kako da ga potroši.