Mrak ne može proterati mrak; samo svetlo to može. Mržnja ne može proterati mržnju; samo ljubav to može.


mrak-ne-moe-proterati-mrak-samo-svetlo-to-moe-mrnja-ne-moe-proterati-mrnju-samo-ljubav-to-moe
martin luter kingmraknemožeproteratimraksamosvetlotomožemržnjamržnjuljubavmrak nene možemože proteratiproterati mraksamo svetlomržnja nene možemože proteratiproterati mržnjusamo ljubavmrak ne možene može proteratimože proterati mraksvetlo to možemržnja ne možene može proteratimože proterati mržnjuljubav to možemrak ne može proteratine može proterati mraksamo svetlo to možemržnja ne može proteratine može proterati mržnjusamo ljubav to možemrak ne može proterati mrakmržnja ne može proterati mržnju

Tama ne može otjerati tamu, samo svjetlost to može učiniti. Mržnja ne može otjerati mržnju, samo ljubav to može učiniti.Sad sam shvatio: to je prijateljstvo, ljubav prema drugome. Sve drugo može da prevari to ne može. Sve drugo može da izmakne i ostavi nas puste, to ne može, jer zavisi od nas. Ne mogu da mu kažem: budi mi prijatelj. Ali mogu da kažem, biću ti prijatelj.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Čast se ne može oduzeti, ona se može samo izgubiti.Čast se ne može oduzeti, ona se može samo izgubiti.Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati – ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku.