Morate ostati opijeni pisanjem da vas realnost ne bi uništila.


morate-ostati-opijeni-pisanjem-da-vas-realnost-ne-bi-unitila
rej bredberimorateostatiopijenipisanjemdavasrealnostnebiunitilamorate ostatiostati opijeniopijeni pisanjempisanjem dada vasvas realnostrealnost nene bibi uništilamorate ostati opijeniostati opijeni pisanjemopijeni pisanjem dapisanjem da vasda vas realnostvas realnost nerealnost ne bine bi uništilamorate ostati opijeni pisanjemostati opijeni pisanjem daopijeni pisanjem da vaspisanjem da vas realnostda vas realnost nevas realnost ne birealnost ne bi uništilamorate ostati opijeni pisanjem daostati opijeni pisanjem da vasopijeni pisanjem da vas realnostpisanjem da vas realnost neda vas realnost ne bivas realnost ne bi uništila

Pomiri se sa PROŠLOŠĆU kako ti ne bi uništila SADAŠNJOST.Morate biti sigurni u sebe. Ukoliko niste, onda ćete biti neodlučni, defanzivni, a tu će biti mnogo stvari koje će raditi protiv vas.Vi muskarci da nesto valjate, ne bi vas prodavali u delovima, po seksi shopovima… xDSvi imamo veliku unutrašnju snagu. Snaga je vera u sebe. Postoji stav za pobeđivanje. Morate sebe videti kako pobeđujete, pre nego što stvarno pobedite. I morate biti gladni. Morate želeti pobedu.Mana mnogih ljudi je što žele da budu učitelji drugih, a ustvari bi trebalo još dugo ostati učenici.Morate da radite stvari koje mislite da ne možete.