Morate da radite stvari koje mislite da ne možete.


morate-da-radite-stvari-koje-mislite-da-ne-moete
elenor ruzveltmoratedaraditestvarikojemislitenemožetemorate dada raditeradite stvaristvari kojekoje mislitemislite dada nene možetemorate da raditeda radite stvariradite stvari kojestvari koje mislitekoje mislite damislite da neda ne možetemorate da radite stvarida radite stvari kojeradite stvari koje mislitestvari koje mislite dakoje mislite da nemislite da ne možetemorate da radite stvari kojeda radite stvari koje misliteradite stvari koje mislite dastvari koje mislite da nekoje mislite da ne možete

Mislite li da možete – ili mislite da ne možete – u pravu ste!Morate biti sigurni u sebe. Ukoliko niste, onda ćete biti neodlučni, defanzivni, a tu će biti mnogo stvari koje će raditi protiv vas.Prepreke su one strašne stvari koje možete vidjet kada maknete oči s cilja.Prepreke su one strašne stvari koje možete videti kada skrenete pogled s cilja.Da li ste već na godišnjem odmoru ili samo ne radite? Da li ne radite samo pre odmora ili to radite i posle?Kada bi se čovek manje brinuo za stvari koje su mu daleko, zacelo bi više mislio na stvari koje su mu blizu.