Moramo od srca sve oprostiti. Unutrašnji mir ne može da se sačuva dokle god naša savest nešto izobličava. Moramo umiriti savest. Treba svima oprostiti od srca. Bez toga nema unutrašnjeg mira.


moramo-od-srca-sve-oprostiti-unutranji-mir-ne-moe-da-se-uva-dokle-god-naa-savest-neto-izobliava-moramo-umiriti-savest-treba-svima-oprostiti-od-srca
otac tadejmoramoodsrcasveoprostitiunutranjimirnemožedasesačuvadoklegodnaasavestnetoizobličavaumiritisavesttrebasvimaoprostitisrcabeztoganemaunutranjegmiramoramo odod srcasrca svesve oprostitiunutrašnji mirmir nene možemože dada sese sačuvasačuva dokledokle godgod našanaša savestsavest neštonešto izobličavamoramo umiritiumiriti savesttreba svimasvima oprostitioprostiti odod srcabez togatoga nemanema unutrašnjegunutrašnjeg miramoramo od srcaod srca svesrca sve oprostitiunutrašnji mir nemir ne možene može damože da seda se sačuvase sačuva doklesačuva dokle goddokle god našagod naša savestnaša savest neštosavest nešto izobličavamoramo umiriti savesttreba svima oprostitisvima oprostiti odoprostiti od srcabez toga nematoga nema unutrašnjegnema unutrašnjeg mira

Treba da smo mirni. Bolje je trpeti uvredu, nego naneti uvredu. Ako pretrpimo uvredu, Gospod će nam dati snagu i mir. Ako ne pretrpimo uvredu, savest nam neće dati mira. Savest je Božanski sud.Čovek treba da se odrekne svega što bi mogao da zavoli, jer su gubitak i razočarenje neizbežni. Moramo se odreći ljubavi da je ne izgubimo. Moramo uništiti svoju ljubav da je ne unište drugi. Moramo se odreći svakog vezivanja zbog mogućeg gubitka. Misao je surovo beznadežna. Ne možemo uništiti sve sto volimo. Uvek će ostati mogućnost da nam to unište drugi.Volim one koji se smeju u problemima, koji iznalaze novu snagu u teškoćama, te postaju još hrabriji. U takvim uslovima uskogrudni posustaju, ali oni čija su srca čvrsta, čija savest opravdava njihova dela, su spremni da slede svoje principe do smrti.Bogat čovek ne može živeti na svom ostrvu, okružen siromaštvom. Mi svi dišemo isti vazduh. Moramo dati priliku svima, bar elementarnu priliku.Moramo nešto razjasniti: teroriziam nije težnja ka legitimnim ciljeva uz pomoć nelegitimnih sredstava. Šta god da ubice žele da postignu, stvaranje boljeg sveta sigurno nije jedan od njihov ciljeva.Kad jednom priviknemo svoju savest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo.